Veera Saar 105

Raamatuväljapanek "Veera Saar 105" Raamatuväljapanek "Veera Saar 105"21. sep­temb­rist 15. no­vemb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Vee­ra Saar 105“.

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab meie kan­di kir­ja­ni­ku loo­min­gut ja vii­mast I. Grünfeldt’i ar­tik­lit „Ae­gu­ma­tu Ukua­ru loo­ja“ aja­kir­jast Elu Lood.