Virumaa murdekeeled

25. ok­toob­ril kell 12:00 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus tee­ma­päev „Vi­ru­maa mur­de­kee­led“.
Ko­ha­le tu­leb rah­vast Kir­jan­dus­muu­seu­mist, Viru Ins­tituu­dist ja esinejad.