Elu pole kunagi olnud nii hirmus ilus kui praegu

Raamatunäitus "Elu pole kunagi olnud nii hirmus ilus kui praegu"2.–30. ok­toob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Elu pole ku­na­gi ol­nud nii hir­mus ilus kui prae­gu“.

Need sõ­nad on pä­rit Kad­ri Hin­ri­ku­se las­te­raa­ma­tu­st „Taa­niel Tei­ne“. Kül­lap mõt­leb au­tor ka nii, sest tema raa­ma­tu­lau­se­test ning te­les loe­tud sõ­na­dest õh­kub rahu ja soo­just ja enesekindlust.
Kol­me Taa­nie­li kõr­val on kir­ja­ni­ku las­te­raa­ma­tu­tes pal­ju tei­si vah­vaid te­ge­lasi: kak­si­kud Uku ja Tuu­le, Ka­ta­rii­na ja Sand­ra, San­der ja Saa­ra. Miia ja Frii­da ning Eeva ja Ingi lu­gu­dest saa­me tea­da, kui­das oli elu va­nas­ti. Kad­ri Hin­ri­ku­se raa­ma­tu­tes seik­le­vad Põm­mu ja Pod­su ning mäs­sa­vad kon­nad. Kõi­ki neid te­ge­lasi võid ko­ha­ta meie raamatunäitusel.