Mul on vaid sõnad

Raamatunäitus "Mul on vaid sõnad"Raamatunäitus "Mul on vaid sõnad"2.–30. ok­toob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Mul on vaid sõ­nad“.

4. ok­toob­ril tä­his­tab oma 75. sün­ni­päe­va poe­tess Ave Alavai­nu. Luu­le­ta­mi­ne on Alavai­nu sõ­nul oma vai­mu väl­ja­ela­mi­ne ja tema vaim luu­le­kee­les on elu­li­ne, vai­mu­kas ja vahe.