Mälutreening

Mälutreening

25. ok­toob­ril kell 13.00 ju­hendab Anu Jo­nuks mä­lu­tree­nin­gut.

Üri­tus toi­mub Jä­ne­da los­sis, so­bib igas eas ini­mes­te­le ja on ta­su­ta. Üht­asi tä­his­tab see üri­tus sel­le­aas­tast Täis­kas­va­nud Õp­pi­ja Nädalat.