Eliisa Maria soovitab

Raamatuväljapanek "Eliisa Maria soovitab"1.–15. no­vemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Elii­sa Ma­ria soo­vi­tab“.

Elii­sa Ma­ria on vah­va 3.a klas­si õpi­la­ne. Tema su­vis­te te­ge­mis­te hul­gas oli lu­ge­mi­ne au­ko­hal ja tih­ti võis tüd­ru­kut näha raa­ma­tu­ko­gus koju lu­ge­mist va­li­mas. Näi­tus ongi koos­ta­tud Elii­sa Ma­ria loe­tud raa­ma­tu­test. Teis­te­le lu­ge­mi­si­su te­ki­ta­miseks on ta loe­tud raa­ma­tu­test joo­nis­ta­nud pildid.