Helge Soome lapsepõlv

Raamatuväljapanek "Helge Soome lapsepõlv"Raamatuväljapanek "Helge Soome lapsepõlv"6.–29. no­vemb­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Hel­ge Soo­me lap­se­põlv“.

Väl­ja­pa­nek on pü­hen­da­tud Põh­jamaa­de raa­ma­tu­ko­gu­nä­da­la­le ning Soo­me Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va­le. Väl­ja­pa­ne­kus on kul­la­proo­vi­ga Muu­mi-lood, Vins­ki-ju­tud, Mau­ri Kun­na­se ime­li­sed raa­ma­tud ning veel mit­med uuemad ning va­nemad soom­las­te las­te­raa­ma­tud. Väl­ja­pa­nek on il­lust­ree­ri­vaks näi­teks õpi­las­te­le, kel­le­ga koos tä­his­ta­me­gi Põh­jamaa­de raa­ma­tu­ko­gu­nä­da­lat lu­ge­des hom­mi­ku­hä­ma­ru­ses Soo­me au­to­ri­te raamatuid.