Killuke kauget maad koju kaasa

Väljapanek "Killuke kauget maad koju kaasa" Väljapanek "Killuke kauget maad koju kaasa"1.–29. no­vemb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Kil­lu­ke kau­get maad koju kaa­sa“.

Puh­ku­se­reis ei lõpe veel koju jõud­mi­se­ga. Mä­les­tused ja emot­sioo­nid jää­vad meie mõ­te­tes­se ja sü­da­me­tes­se veel kauaks ka pä­rast rei­si. Väl­ja­pa­ne­kul on raa­ma­tu­ko­gu­rah­va rei­si­delt kaa­sa too­dud esemed.