Teerajaja Eduard Taska: 100 aastat professionaalset nahakunsti Eestis

Näitus "Teerajaja Eduard Taska: 100 aastat professionaalset nahakunsti Eestis"24. ok­toob­rist ala­tes Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Tee­ra­ja­ja Eduard Tas­ka: 100 aas­tat pro­fes­sio­naal­set na­ha­kuns­ti Ees­tis“.

Eduard Tas­ka (29. märts 1890 Kon­gu­ta vald, Tar­tu­maa – 7. märts 1942 Gor­ki ob­last, Un­žens­ki van­gi­laa­ger Ve­ne­maa) oli ees­ti na­ha­kunst­nik, töös­tur ning mood­sa ees­ti nahk­ehis­töö ra­ja­ja.Näitus "Teerajaja Eduard Taska: 100 aastat professionaalset nahakunsti Eestis" Ees­ti pro­fes­sio­naal­se na­ha­kuns­ti al­gu­seks loe­tak­se 1917. aas­tat, mil Eduard Tas­ka asu­tas Tal­lin­na Kunst­töös­tus­koo­li juur­de naha‑, pa­pi­töö- ja raa­ma­tu­köi­te­ko­ja, mis­tõt­tu tä­his­ta­me tä­na­vu ees­ti na­ha­kuns­ti 100. aas­ta­päe­va. Näi­tu­se­le on väl­ja pan­dud Eduard Tas­ka nahk­köi­de­tes raa­ma­tud ja na­ha­kunst­ni­ku töö­riis­tad. Es­ma­kord­selt on väl­ja­pa­ne­kus E. Tas­ka ning tema jä­rel­tu­li­ja­te maalid.