Heanaaberlik soovitus

13. no­vemb­rist 15. det­semb­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Hea­naa­ber­lik soo­vi­tus“.

Väl­ja­pa­nek Soo­me Va­ba­rii­gi 100. sün­ni­päe­va pu­hul. Soo­vi­ta­tud va­li­kus on va­nemad ja uuemad soo­me kir­jan­dus­teo­sed suur­te­le ja väi­ke­s­te­le; proo­sat, luu­let ning ka väl­ja­paist­va­te soom­las­te elulugusid.