Tapa rongijaama elluärkamine

Näitus "Tapa rongijaama elluärkamine"20. no­vemb­rist 22. det­semb­ri­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus „Tapa ron­gi­jaa­ma el­lu­är­ka­mi­ne“.

Fo­to­näi­tu­se va­nast ja prae­gu­sest Tapa vak­sa­list koos­tas TTÜ muu­seu­mi ku­raa­tor Nele Ing­list. 2017. aas­ta juu­list on Tapa jaa­ma­hoo­ne kul­tuu­ri­mä­les­tis. Li­saks fo­to­näi­tu­se­le on või­ma­lik lu­ge­da ini­mes­te mä­les­tusi Tapa jaa­mast ning neid ka ise mä­les­tus­te­raa­ma­tu­s­se kir­ja panna.