Vaata, Madlike, lund sajab

Raamatunäitus "Vaata, Madlike, lund sajab"27.11.2017–06.01.2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Vaa­ta, Mad­li­ke, lund sa­jab“.

Sel­le võ­lu­lau­se­ga saab Liis­bet tal­ve­hom­mi­kul õe voo­dist välja.
Saa­ni­sõi­du ajal tõ­deb Peet­rus Karls­son, et on see ikka üks iga­ve­ne lu­me­sa­du! Liis­bet ja Mad­li­ke lau­la­vad tal­le er­gu­tuseks lau­lu lumetormist.
Lume üle rõõ­mus­ta­vad Ast­rid Lind­g­re­ni tei­sed­ki raa­ma­tu­te­ge­lased. Lu­mi­sest met­sast käivad kuus­ki too­mas Bul­ler­by lap­sed ja Pipi Pikk­su­ka Se­ga­sum­ma su­vi­la on mat­tu­nud pak­su lume alla.
Ilu­sate lu­me­lau­se­te taga võib meie näi­tu­sel näha lu­mi­seid kuus­ki. Need on joo­nis­ta­nud Tapa Güm­naa­siu­mi 3.a klas­si õpi­lased. Lap­si ju­hen­das õpe­ta­ja Elle Kivisoo.