SININE JA VALGE. Soome 100

Raamatunäitus "SININE JA VALGE. Soome 100"01.12.2017–13.01.2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus SI­NI­NE JA VAL­GE. Soo­me 100“.

Soo­me ise­seis­vus­päe­val, 6. det­semb­ril tä­his­tab Soo­me va­ba­riik oma sa­jan­dat sün­ni­päe­va. Rii­gi se­ni­ses aja­loos suu­ri­mat pi­du­päe­va tä­his­ta­tak­se juu­be­li­aas­ta­le ko­ha­selt YH­DES­SÄ ehk ühes­koos ning see ula­tub kõik­ja­le üle Soo­me ja pii­ri tahagi.
Suu­re­maid ja väik­se­maid sünd­mu­si ning mä­les­tus­het­ki kor­ral­da­vad kõik, kelle­le Soo­me ise­seis­vus ja sel­le sa­jas sün­ni­päev olu­li­sed on.
Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus võib näha üle­vaa­te­näi­tust „SI­NI­NE ja VAL­GE. Soo­me 100“.