Pipi Pikksuka talvejutud

Raamatuväljapanek "Pipi Pikksuka talvejutud"30. no­vemb­rist 28. det­semb­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Pipi Pikk­su­ka tal­ve­ju­tud“.

14. no­vemb­ril tä­hista­ti las­te­kir­ja­nik Ast­rid Lind­g­re­ni 110. sün­ni­aas­ta­päe­va. Tema kir­ju­ta­tud raa­ma­tu­id on lu­ge­nud ja nau­ti­nud mit­med põlv­kon­nad. Pipi va­lis väl­ja mõ­ned raa­ma­tud ja soo­vi­tab neid lu­ge­miseks ka sinule.