Soovime Teile kõike hääd!

Väljapanek "Soovime Teile kõike hääd!". Vanad jõulukaardid (möödunud sajandi esimesest poolest) Harri Allandi erakogust. Väljapanek "Soovime Teile kõike hääd!". Vanad jõulukaardid (möödunud sajandi esimesest poolest) Harri Allandi erakogust.14.12.2017 kuni 13.01.2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Soo­vi­me Tei­le kõi­ke hääd!“. Va­nad jõu­lu­kaar­did (möö­du­nud sa­jan­di esi­me­sest poo­lest) Har­ri Al­lan­di erakogust.

Tä­na­sel in­ter­ne­ti­ajas­tul on sõp­ra­de­le ja su­gu­las­te­le liht­ne jõu­lu­kaar­te saa­ta. Klõps! Ja ongi kena soo­vi­ga pil­di­ke tee­le saa­de­tud. Meie prae­gu­ne post­kaar­ti­de väl­ja­pa­nek an­nab aimu en­dis­aeg­sest kaar­di saat­mise ja saa­mise rõõ­must. Post­kaar­did pä­ri­ne­vad Har­ri Al­lan­di erakogust.