Pagulaste ja immigrantide integratsioon Euroopa Liidus

Näitus "Pagulaste ja immigrantide integratsioon Euroopa Liidus"8.12.2017–30.01.2018 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu ko­ri­do­ris näi­tus „Pa­gu­las­te ja im­migran­ti­de in­teg­rat­sioon Eu­roo­pa Lii­dus“.

Näi­tu­se koos­ta­jaks ja va­hen­da­jaks on meie head naab­rid kõr­val­ma­jast, Maa­ma­jan­duse In­fo­kes­ku­se maa­elu- ja in­no­vat­sioo­ni­võr­gus­ti­ku osakonnast.