Kingitus Eestile: 100 tundi ettelugemist

Kingitus Eestile: 100 tundi ettelugemist16. veebruaril kell 14.00 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus „Kin­gi­tus Ees­ti­le: 100 tun­di et­te­lu­ge­mist“.

ERÜ maa­raa­ma­tu­ko­gu­de sekt­sioo­ni üles­kut­sel kin­gi­tak­se EV-le sün­ni­päe­vaks 100 tun­di et­te­lu­ge­mist. Iga et­te­lu­ge­mi­ne jääd­vus­ta­tak­se fo­to­le, mil­le juur­de li­sa­tak­se, kes lu­ges, kelle­le, mida lu­ges ja kui kaua. Fo­tod pos­ti­ta­tak­se Face­boo­ki le­he­le sel­leks loo­dud üri­tu­se alla. Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus­se tu­leb ette lu­ge­ma luu­le­ta­ja Ve­ro­ni­ka Ki­vi­sil­la. Kõik on ooda­tud kin­gi­tu­sest osa saama!