Eno Raua lastelood

Raamatuväljapanek "Eno Raua lastelood"7.–27. veebruari­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Eno Raua las­te­lood“.

Tun­tud las­te­kir­ja­nik ja ‑luu­le­ta­ja Eno Raud ei vaja suurt tut­vus­ta­mist. Tema loo­min­gut on lu­ge­nud pal­jud põlv­kon­nad. Tun­tu­mad las­te­raa­ma­tud on „Sip­sik“, „Ka­le­vi­poeg“, „Kilp­la­sed“, „Peep ja sõ­nad“ jt. 15. veebruaril tä­his­ta­me kir­ja­ni­ku 90. sünniaastapäeva.