Niidiga maalitud

Näitus "Niidiga maalitud"15. jaa­nua­rist 1. märt­si­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Nii­di­ga maa­li­tud“.

Näi­tu­se ava­mi­ne on 23. jaa­nua­ril kell 13.

Epp Le­pik on ni­me­ta­nud rist­pis­tes pilti­de tik­ki­mist oma ru­ma­laks ho­biks, ilma mil­le­ta ta olla ei oska. Tao­li­si ti­ki­tud portreid ja maas­ti­ku­vaa­teid on ta val­mis­ta­nud juba mit­meid aas­ta­id, kuid üheks näi­tu­seks kok­ku koon­da­nud va­rem ei ole. Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus on vaa­ta­miseks 17 pilti, nen­de seas va­nemaid, aga ka uuemaid, mis on otse nõe­la­sil­mast tulnud.