Üksainus maa on maailmas. Eesti Vabariik 100

Näitus "Üksainus maa on maailmas. Eesti Vabariik 100"Näitus "Üksainus maa on maailmas. Eesti Vabariik 100"1. veebruarist 15. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Üks­ai­nus maa on maa­il­mas. Ees­ti Va­ba­riik 100“.

Raa­ma­tu­näi­tus Ees­ti Va­ba­rii­gi 100. sünnipäevaks.
Nii hea, et on kodu, on isa­maa ja ema­keel. Ja uhkeks teeb, et meil on oma aja lugu, mida mä­le­ta­da ja tu­le­vas­te põl­ve­de jaoks talletada.

Olgu mu pä­ralt või ter­ve ilm,
jää­da­valt minu on üks­ai­nus maa!
Siin on koos minu maa ja ilm -
il­ma­tu pal­ju on jagada.
(Viiu Härm)