Luulelõuna Kairi Krooniga

Plakat "Luulelõuna Kairi Krooniga"Luu­le­lõu­na Kai­ri Kroo­ni­ga“13. märt­sil kell 13.00 loe­me Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus luuletusi.

Oma au­to­ri­luu­le­ga esi­neb Kai­ri Kroon, kuid ka igal kuu­la­jal on või­ma­lus ette lu­ge­da tal­le en­dale olu­li­si värs­se või tei­si tekste.

Ole­te väga oodatud!