Niidiga maalitud

Näitus "Niidiga maalitud"Näitus "Niidiga maalitud"7. märt­sist 30. märt­si­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus Epp Le­pi­ku ti­ki­tud pilti­de näi­tus „Nii­di­ga maa­li­tud“.