(Eesti) Head laste- ja noorteraamatud 2017

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Pop-up näitus "Head laste- ja noorteraamatud 2017"13.–29. märtsi­ni Jäne­da raa­matuko­gus pop-up näi­tus “Head laste- ja noorter­aa­matud 2017”.

Lastekaitse Li­idu eestvedamisel val­isid lastekir­jan­duse eksper­did 2017. aastal il­munud uud­iskir­jan­duse hul­gast väl­ja Hea Laster­aa­matu ja Hea Noorter­aa­matu. Eelmisel aastal kir­jas­tatud raa­matutest pari­mad ku­u­lu­tati väl­ja 1. märt­sil 2018 kell 14 Eesti Lastekir­jan­duse Keskus­es toimunud lastekir­jan­duse aastakoosolekul.