Tegelased elust enesest

Raamatuväljapanek "Tegelased elust enesest"20. märt­sist 12. ap­ril­li­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Te­ge­lased elust ene­sest“.

Kad­ri Hin­ri­ku­se raa­mat „Ka­ta­rii­na ja her­ned“ oli tä­na­vu Kul­tuur­ka­pi­ta­li las­te­kir­jan­duse au­hin­na no­mi­nen­ti­de hul­gas. Sama raa­mat päl­vis ka Hea Las­te­raa­ma­tu tiit­li. Väl­ja­pa­ne­kus on ka tei­sed K. Hin­ri­ku­se las­te­raa­ma­tud ja kir­ja­nik­ku tut­vus­ta­vad lõi­gud. Väl­ja­pa­nek on täien­duseks koh­tu­mise­le kir­ja­ni­ku­ga 5. ap­ril­lil Jä­ne­da raamatukogus.