Kadri Hinrikuse jutud lastele

5. märt­sist 13. ap­ril­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kad­ri Hin­ri­ku­se ju­tud las­te­le“.

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab ap­ril­lis kül­la tu­le­va las­te­kir­ja­ni­ku Kad­ri Hin­ri­ku­se loomingut.