Aasta 2018 tegijad looduses

12. märt­sist 20. ap­ril­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Aas­ta 2018 te­gi­jad loo­duses“.

Raa­ma­tu­näi­tus tut­vus­tab sel­le aas­ta loo­ma il­vest, lin­du met­sist, seent tu­le­tae­la, lib­li­kat pää­su­sa­ba, puud lau­ka­puu ja lil­le käokinga.