Oma leib on kõige magusam

Raamatuväljapanek "Oma leib on kõige magusam"21. märt­sist 28. ap­ril­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Oma leib on kõi­ge ma­gu­sam“.

Raamatuväljapanek "Oma leib on kõige magusam"Ees­ti­aeg­sed ret­sep­tid on ela­nud us­ku­ma­tult vi­salt, kan­du­des põl­vest põl­ve hoo­li­ma­ta rii­gi­kor­rast või toor­ai­ne nap­pu­sest. Näi­tu­sel on ko­ka­raa­ma­tud, mil­les on nõu­an­deid ja ret­sep­te meie esiemadelt.