Raudsed konnad

Näitus "Raudsed konnad" Näitus "Raudsed konnad"26. ap­ril­list 30. mai­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Raud­sed kon­nad“.

Meie üm­ber loo­duses hüp­pa­vad rin­gi ja uju­vad vees ro­hu­kon­nad, vee­kon­nad, jär­ve­kon­nad, rabakonnad.
Kes on aga raud­sed kon­nad? See on eri­li­ne liik kon­ni, kes elut­se­vad ai­nult Eno Raua ja Pi­ret Raua raa­ma­tu­tes. Tul­ge ja ot­si­ge need meie näi­tu­selt üles.
Kon­ni meis­ter­da­sid Tapa Vene Põ­hi­koo­li 4. klas­si ja Tapa Güm­naa­siu­mi 3.a klas­si õpilased.