Aeg ja ruum

Näitus "Aeg ja ruum"25. veebruarist 1. juu­ni­ni on Jä­ne­da los­si keld­ris ja ta­ga­trep­pi­del Jä­ne­da Koo­li 8. ja 9. klas­si õpi­las­te näi­tus „Aeg ja ruum“.

Näi­tus loo­di „EV 100: Tee­me Ees­ti­le kin­gi­tusi“ pro­jek­ti „Kunst raa­ma­tu­kok­ku“ raa­mes ning on ins­pi­ree­ri­tud Ees­ti aja­loost, pre­si­den­ti­dest ning noor­te­kul­tuu­rist. Val­mi­nud gru­pi- ja in­di­vi­duaal­tööd said tõu­ke noor­te kü­las­käi­gust raa­ma­tu­ko­gus­se ja los­si hä­ma­ra­tes­se sop­pi­des­se ühel no­vemb­ri­kuisel õh­tu­poo­li­kul 2017. aas­tal. Õpilasi ju­hen­das õpe­ta­ja Kai­re Ries.