Ei või olla!“

14. maist 15. juu­ni­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Ei või olla!“.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek tut­vus­tab 11. juu­nil oma 65. sün­ni­päe­va tä­his­ta­va aja­kir­ja­ni­ku, zoo­loo­gi ja po­lii­ti­ku Pee­ter Er­nit­sa loomaraamatuid.