Hundijutud

28. maist 28. juu­ni­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Hun­di­ju­tud“.

Raa­ma­tu­näi­tus tut­vus­tab sel ke­va­del meie rah­vus­loo­maks va­li­tud hun­ti. Hun­di nime on pee­tud tabuks, mis­tõt­tu va­na­rah­vas on hun­ti mit­me­ti ni­me­ta­nud: kriim­silm, võ­sa­vil­lem, hal­li­va­ti­mees, Püha Jüri kut­si­kas jne. Hun­di nimi ongi ees­ti­keel­de lae­na­tud sak­sa kee­lest; oma ni­me­tus oli susi (nagu soo­me kee­les­ki). Hun­ti­del on suur osa folk­loo­ris: loo­ma­mui­nas­jut­tu­des, muis­ten­di­tes ja le­gen­di­des. Ha­ri­li­kult ku­ju­ta­tak­se mui­nas­jut­tu­des hun­ti ahne ja ru­ma­la­na, kuid on ka pä­ris arm­said ja häid hun­te lugudes.