(Eesti) Juhan Viidingu laulud

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatunäitus "Juhan Viidingu laulud"01.–29. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu teenin­du­sosakon­nas raa­matunäi­tus “Juhan Vi­idin­gu laulud”.

Juhan Vi­idin­gu lood­ud tek­ste on vi­i­sis­tanud mitmed eesti heliloo­jad ja laulnud väga paljud meie ar­mas­tatud muusikud.