Märka tegijaid

25. maist 12. juu­ni­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Mär­ka te­gi­ja­id“.

Raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek raa­ma­tu­ko­gu­üri­tu­se „Mär­ka te­gi­ja­id!“ juur­de. Väl­ja on pan­dud raa­ma­tud, kus on jut­tu met­si­sest, pää­su­sa­bast, il­ve­sest ja hundist.