2.–29. juu­li­ni on Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu su­le­tud.

Lae­nu­tusi saab pi­ken­da­da Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu te­le­fo­nil 323 2081, mei­li teel või meie ko­du­lehe va­hen­dus­el (www.tapa.lib.ee).

Lae­nu­tu­ta­tud tea­vi­kuid võib ka ta­gas­ta­da Leht­se ja Sak­si raa­ma­tu­kok­ku või Tapa linnaraamatukogusse.