Kuidas joonistada Punamütsikest?

Raamatuväljapanek "Kuidas joonistada Punamütsikest?"Raamatuväljapanek "Kuidas joonistada Punamütsikest?"1.–30. au­gus­ti­ni 2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Kui­das joo­nis­ta­da Pu­na­müt­si­kest?“.

Väl­ja­pa­nek an­nab hea üle­vaa­te, kui­das eri­ne­vad kunst­ni­kud on ku­ju­ta­nud mui­nas­ju­tu­te­ge­last Punamütsike.