Õueprojektid = teen ise

1. au­gus­tist 14. sep­temb­ri­ni 2018 Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Õue­pro­jek­tid = teen ise“.

Il­mad on ilu­sad ja lau­sa kut­su­vad õue. Pa­ras aeg alus­ta­da õue­pro­jek­ti­de­ga: ve­ran­dad, aia­ma­jad, su­ve­köö­gid, gril­lid, aia­ra­ja­ti­sed, aia­möö­bel jne. Kü­las­ta meie väi­ke­st idee­de­riiu­lit ja alus­ta juba täna.