(Eesti) Pildid raamatust

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

1. au­gustist 14. sep­tem­bri­ni 2018 Lehtse raa­matuko­gus raa­matunäi­tus “Pil­did raa­ma­tust”.

27. au­gustil tähistab raa­matuku­jun­da­ja-il­lus­traa­tor Ülle Meis­ter 70. ju­ubelisün­nipäe­va. Enim on tema poolt il­lus­treer­i­tud raa­ma­tu­id lastele. Kõik pil­did on tut­tavad, aga kas ka nende autor.