Artur Reino fotonäitus

Artur Reino fotonäitus15. au­gus­tist 28. sep­temb­ri­ni 2018. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus Ar­tur Rei­no fo­to­näi­tus.

Artur Reino fotonäitusAr­tur Rei­no oli Jä­ne­da sov­hoos­teh­ni­ku­mi di­rek­tor, kel­le elu­töö­ks sai Jä­ne­da elu­kesk­kon­na ja maas­ti­ku kaa­sa­jas­ta­mi­ne 1970ndatel. Tema fo­to­del saab näha Jä­ne­da kes­ku­se värs­ket ilmet, mis tea­tud mää­ral on tä­nase­ni säi­li­nud. Ar­tur Rei­not on ni­me­ta­tud ka Jä­ne­da vä­si­ma­tuks ehi­ta­jaks. Väl­ja­pa­nek on ava­tud Jä­ne­da Põl­lu­töö­koo­li 100 aas­ta juu­be­liks ning pü­hen­da­tud A. Rei­no 90. sün­ni­aas­ta­päe­va­le. Näi­tu­sel ole­vad fo­tod on al­gu­se saa­nud A. Rei­no dia­po­si­tii­vi­dest, mis on di­gi­ta­li­see­ri­tud Erik Löö­pe­ri poolt ning töö­del­dud ja prin­di­tud Tapa linnaraamatukogus.