Jäneda põllutöökooli/tehnikumi nostalgianurk“

Väljapanek "Jäneda põllutöökooli/tehnikumi nostalgianurk"15.–30. au­gus­ti­ni 2018. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Jä­ne­da põllutöökooli/tehnikumi nos­tal­gia­nurk“.

Väl­ja­pa­nek Jä­ne­da põl­lu­töö­koo­li ja teh­ni­ku­mi aeg­se­test post­kaar­ti­dest, trükis­test ja teis­test esemetest.