Head riistad on pool tööd

Näitus "Head riistad on pool tööd"24. au­gus­tist 26. ok­toob­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Head riis­tad on pool tööd“.

Käi­mas on Eu­roo­pa kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta, see­ga on iga­ti põh­just esi­le tõs­ta ka meie väi­ke­se Ees­ti rik­ka­lik­ku rah­va­kul­tuu­ri. Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus saab vaa­da­ta näi­tust „Head riis­tad on pool tööd!“. Näha saab ees­ti ta­lu­rah­va ko­du­kä­si­töö­ks va­ja­lik­ke töö­riis­tu roh­kem kui sa­jan­di­ta­gu­sest ajast. Eks­po­naa­did pä­ri­ne­vad Peep ja Pia Evar­ti erakogust.