Lapp lapi peal

Väljapanek "Lapp lapi peal"1.–28. sep­temb­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Lapp lapi peal“.

Jär­je­kord­ne soe suvi on möö­das ning ees on oo­ta­mas kuld­ne ja kar­ge sü­gis, ühes pik­ka­de ja pi­me­da­te õh­tu­te­ga. Sü­gis­õh­tud möö­du­vad tih­ti­lu­gu tu­bas­tes tin­gi­mus­tes ning see­tõt­tu pa­rim viis nen­de si­sus­ta­miseks on te­ge­le­da mil­le­gi hu­vi­ta­va ning põ­ne­va­ga, näi­teks … la­pi­töö­ga! Kui en­dal os­kusi vähe, leiab abi raa­ma­tu­test. Siit leiame häid ideid, õpe­tusi ja nõu­an­deid la­pi­töö­ks nii al­gaja­le kui ka ko­ge­nud tegijale.