Vanasõna ei valeta

Näitus "Vanasõna ei valeta" Näitus "Vanasõna ei valeta"1–28. sep­temb­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Va­na­sõ­na ei va­le­ta“.

Va­na­sõ­na pa­kub lap­se­le või­ma­lu­se mõ­tiskle­da põl­vest põl­ve le­vi­nud rah­va­tar­kus­te üle. Elu­tar­gad ja ta­ba­vad mõt­te­te­rad on le­vi­nud kü­last kül­la ja lin­nast lin­na. Üks­ai­nus va­na­sõ­na võib saa­da pi­ke­ma vest­luse ja mõt­te­va­he­tu­se allikaks.