Tähestik

Väljapanek "Tähestik"10. sep­temb­rist 19. ok­toob­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Tä­hes­tik“.

Tä­hed vapralt kind­las reas, kõi­gil koht on teis­te seas. Oma­näo­li­ne tä­hes­tik. 4.a klas­si õpi­lased kan­na­vad edasi kunst­nik Lena Re­ven­ko ideid.