Taimetark, arst ja kirjanik Aili Paju 80

Näitus "Taimetark, arst ja kirjanik Aili Paju 80"3. sep­temb­rist 10. ok­toob­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Tai­me­tark, arst ja kir­ja­nik Aili Paju 80“.

Aili Paju pa­neb oma raa­ma­tu­tes lu­ge­ja­le südamele:

Loo­mu­li­ku ter­ve­ne­mise või­me on ole­mas igas ini­me­ses, tu­leb vaid muu­ta elu­vii­si, õp­pi­da ela­ma koos­kõ­las loo­du­se­ga ja toi­tu­da targalt“.