Targalt liikluses: vaata enne vasakule, heida pilku paremale

Näitus "Targalt liikluses: vaata enne vasakule, heida pilku paremale" Näitus "Targalt liikluses: vaata enne vasakule, heida pilku paremale"1. ok­toob­rist 2. no­vemb­ri­ni 2018 Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Tar­galt liik­lu­ses: vaa­ta enne va­sa­ku­le, hei­da pil­ku pa­re­ma­le“.

Täis­kas­va­nu­te üles­an­deks on ku­jun­da­da las­tes po­si­tiiv­set hoia­kut liik­lus­ees­kir­ja­de täit­mis­es­se. Õpe­ta­da las­te­le liik­lu­ses et­te­tu­le­va­te oh­tu­de ja olu­kor­da­de la­hen­da­mist. Koos­töös suu­da­me rohkem!