Raamatul on juubel: „Väike prints“ 75

Raamatuväljapanek "Raamatul on juubel: "Väike prints" 75"3.–30. ok­toob­ri­ni 2018. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Raa­ma­tul on juu­bel: „Väi­ke prints“ 75″.

An­toi­ne de Saint-Exu­péry „Väi­ke prints“ peab il­mu­mis­juu­be­lit. See raa­mat on ol­nud läbi ae­ga­de kõi­ge loe­tum ja tõl­gi­tum teos Prant­sus­maal. Sa­mu­ti va­li­ti see 20. saj prants­las­te lem­mik­raa­ma­tu­ks. Raa­ma­tu sisu ei va­na­ne ning pa­kub en­di­selt lu­ge­mis­ela­mu­si igas va­nu­ses inimestele.