Muusika- ja luuleõhtu „Hingel pai“

2. no­vemb­ril 2018. a kell 18.00 Jä­ne­da los­si saa­lis muu­si­ka- ja luu­le­õh­tu „Hin­ge­le pai“.

Kuul­da saab hin­ge­hel­la lau­lu ja muu­si­kat ning mõ­tisk­le­mi­sõr­na luulet.

Esi­ne­vad Pi­ret Lai­k­re koos tüt­re Rae­lu­ga ning Kai­ri Kroon.