100 peenart

Fotonäitus "100 peenart"6. no­vemb­rist 28. det­semb­ri­ni 2018. a Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus fo­to­näi­tus „100 pee­nart“.

Aed ja peen­rad on eide hing“ üt­leb va­na­sõ­na. Kas prae­gusajal on asu­la­ela­ni­ke aiamaad mi­ne­vi­ku jää­nuk või tä­na­päe­va unelm? Püü­des het­ke ta­ba­da on sel­le näi­tu­se fo­to­de­le sal­ves­ta­tud Jä­ne­da kes­ku­se ela­ni­ke peen­ramaa­de ilu ja võlu. Näi­tus haa­kub ka Eu­roo­pa Kul­tuu­ri­pä­ran­di aas­ta ja Ees­ti Va­ba­rii­gi juu­be­li­aas­ta idee­de­ga. Ava­mi­ne koos fo­tograa­fi­de ja pee­nar­de pe­re­nais­te­ga 6. no­vemb­ril kell 13.00.