Kurbergid ja Tapa

5. ok­toob­rist 15. no­vemb­ri­ni 2018. a Sak­si raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Kur­ber­gid ja Tapa“.
Kuna 100 aas­tat ta­gasi kuu­lus mär­ki­mis­väär­ne osa prae­gu­se Tapa lin­na maast Moe mõi­sa­le, siis tut­vus­ta­me Kur­ber­gi­de ehi­ta­tud ühis­kond­lik­ke hoo­neid Tapa lin­nas. Väl­ja­pa­nek haa­kub Nele Ing­lis­ti fotonäitusega.