Küünlad koduakendel

Raamatuväljapanek "Küünlad koduakendel"1.–29. no­vemb­ri­ni 2018. a Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Küün­lad ko­dua­ken­del“.

Hin­ge­de­päev on side meie eel­käi­ja­te­ga. Esi­va­ne­ma­te tuge ja toe­tust va­ja­me ras­ke­tel het­ke­del kõik. Kas või mõt­tes. Ja põ­lev küü­nal ak­nal on kui ma­ja­kas, mis ai­tab seda si­det hoi­da. Süü­da­kem siis küün­lad ko­dua­ken­del ja kal­mis­tul lä­he­das­te haudadel!